Personvernerklæring

Personvernerklæring

Hansa Borg & Solera Norge er en del av Royal Unibrew-gruppen av selskaper under Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, Danmark («Konsernet»).

Når vi omtaler “vi”, “oss” eller “vår” i denne personvernerklæringen, henviser vi til den relevante virksomhet i Konsernet, som er ansvarlig for behandlingen av dine data. Du kan finne en liste over alle Royal Unibrews selskaper og lokasjoner her: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure . Denne personvernerklæring gjelder på vegne av alle selskaper i hele Konsernet.

Den dataansvarlige for dine personopplysninger er den av våre selskaper, som du interagerer med. Hvis du er i tvil om hvilket selskap du interagerer med, kan du kontakte oss på GDPR@Royalunibrew.com.

I denne personvernerklæringen kan du lese hvordan vi behandler dine opplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle som kjøper produkter eller tjenester av oss, er leverandør eller samarbeidspartner, er besøkende på en av våre fysiske adresser, er jobbsøker, deltar på ett av våre arrangementer eller en konkurranse, samt på annen måte interagerer med oss, f.eks. når du bruker en av våre hjemmesider, eller kommuniserer med oss via sosiale medier eller andre plattformer.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Behandlingen av dine opplysninger avhenger av i hvilken sammenheng du interagerer med oss.

Nedenfor kan du lese mer om de aktiviteter, hvor vi behandler dine opplysninger. Her spesifiserer vi hvem opplysningene vedrører, hvilke typer opplysninger vi behandler, det juridiske grunnlag, samt hvor lenge vi oppbevarer opplysningene.

I denne policyen kan du også lese mer om hvem vi kan dele opplysningene med.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle opplysninger til flere forskjellige formål, hvis du interagerer med oss på flere måter, f.eks. hvis du både er kunde hos oss og besøker en av våre fysiske lokasjoner.

Hvis du henvender deg til oss, inkludert å sende inn en klage

Den dataansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger, er den Royal Unibrew-enhet, som du korresponderer med. Hvis du er i tvil om hvilket Royal Unibrew-selskap du korresponderer med, kan du kontakte os på GDPR@Royalunibrew.com.

Formålet med våre behandling av dine opplysninger, hvis du retter henvendelse til oss som forbruker, eller hvis du klager over et av våre produkter eller en opplevelse med oss, er, at vi kan behandle din henvendelse og sikre at du mottar svar fra oss.

Våre rettslige grunnlag for behandlingen av dine opplysninger i de ovennevnte situasjoner, er vår legitime interesse i å behandle din henvendelse, samt sikre at eventuelle klager, herunder klager på våre produkter undersøkes og håndteres, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f).

Vi ber om å ikke motta informasjon som er omfattet av den særlige kategori av opplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 9 (1), herunder helseopplysninger, opplysninger om religiøs overbevisning eller fagforeningsmedlemskap. Hvis du allikevel gir slike opplysninger til oss, går vi ut fra at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til bruken, og vi behandler derfor disse opplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (a) og 9 (2) (a).

Informasjonen vi behandler

Vi kan behandle følgende opplysninger om deg som forbruker eller klager:

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling og arbeidssted
 • Andre opplysninger som du selv angir til oss ved din henvendelse
 • Særlige kategorier av opplysninger, f.eks. opplysninger om din helse, religion eller fagforeningsmedlemskap, hvis du har gitt dem i forbindelse med din henvendelse til oss.

Oppbevaring av dine opplysninger

Vi oppbevarer ikke opplysninger lengre enn det er nødvendig for å oppfylle formålet. Perioden vi lagrer informasjonen din vil bli bestemt spesifikt avhengig av i hvilket tilfelle informasjonen er inkludert. Vi sletter opplysningene dine så snart saken din er behandlet med mindre vi har behov for å kunne dokumentere korrespondansen/klagen for en lengre periode.

Hvis du er leverandør eller samarbeidspartner

Formålet med vår behandling av dine data når du er leverandør eller samarbeidspartner er å kunne administrere det løpende handels- eller samarbeidsforhold, herunder kontraktshåndtering, samt til at sikre effektiv kommunikasjon med deg.

Hvis du er en direkte part i kontrakten (f.eks. hvis du er et enkeltmannsforetak), er våre rettslige grunnlag for behandlingen av dine opplysninger at vi kan oppfylle en kontrakt med deg som leverandør eller samarbeidspartner, jf. databeskyttelsesforordningens, artikkel 6 (1) (b). I øvrige tilfeller behandler vi dine personopplysninger på bakgrunn av vår legitime interesse i å ivareta våre rettigheter og forpliktelser i henhold til de avtaler mv., som vi har inngått med den virksomhet du er ansatt hos, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f).

I tillegg behandler vi dine opplysninger til å:

 • sikre kvalitet samt føre kontroll med vår leverandørkjede, herunder for at sikre overholdelse av grunnleggende rettigheter samt bekjempelse av kriminalitet
 • gjennomføre interne analyser og rapportering samt trening av våre medarbeidere og konsulenter

Våre rettslige grunnlag for denne behandling er å forfølge våre legitime interesser i ovenstående formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f). Vi registrerer i den sammenheng vår korrespondanse med deg som dokumentasjon til oppfyllelse av formålene.

Informasjonen vi behandler

Vi kan behandle følgende opplysninger om deg som leverandør eller samarbeidspartner:

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling og arbeidssted
 • Finansielle opplysninger som betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kredittverdighet
 • It-relaterte opplysninger, som bruker-id, innloggingsdetaljer samt data og logger om din anvendelse av våre hjemmesider

Oppbevaring av dine opplysninger

Som utgangspunkt oppbevarer vi dine opplysninger så lenge vi har et samarbeid og i en periode efter samarbeidets avslutning med henblikk på at overholde gjeldende lovgivning, herunder bokføringslovgivningen i de landene hvor vi opererer. Opplysningene kan dog behandles og oppbevares lengre i anonymisert form.

Hvis du er kunde eller potensiell kunde

Formålet med behandling av dine opplysninger, når du er kunde eller potensiell kunde (forbruker eller bedrift), inkludert når du handler i våre nettbutikker, er at vi kan oppfylle avtaler med deg, herunder å sikre gjennomførelse, levering eller kansellering av en ordre og/eller tjenester knyttet til denne.

Hvis du er en direkte part i kontrakten (f.eks. hvis du er et enkeltmannsforetak), er vårt rettslige grunnlag for behandlingen av dine opplysninger å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg som kunde eller potentiel kunde i forbindelse med inngåelse av en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens, artikkel 6 (1) (b). I øvrige tilfeller behandler vi dine personopplysninger på bakgrunn av vår legitime interesse i å ivareta våre rettigheter og forpliktelser i henhold til de avtaler mv., som vi har inngått med den virksomhet du er ansatt hos, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f).

I tillegg behandler vi dine opplysninger i forbindelse med:

 • kundesupport og generell kommunikasjon
 • kvalitetssikring av våre produkter og tjenester
 • utvikling av produkter og tjenester
 • kredittvurderinger
 • interne analyser og rapportering samt trening av våre medarbeidere og konsulenter

Våre rettslige grunnlag for denne behandling er som utgangspunkt, at vi kan forfølge våre legitime interesser i ovenstående formål, jf. databeskyttelsesforordningens 6 (1) (f).

Behandlingen kan også være nødvendig for at fastslå, forfølge eller forsvare rettskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f) og 9 (2) (f).

Informasjonen vi behandler:

Vi kan behandle følgende opplysninger om deg som kunde eller potensiell kunde:

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling og arbeidssted
 • Finansielle opplysninger som betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kredittverdighet
 • IT-relaterte opplysninger som bruker-id, innloggingsdetaljer samt data og logger om ditt bruk av våre hjemmesider
 • Bilder eller video av deg

Oppbevaring av dine opplysninger

Som utgangspunkt oppbevarer vi dine opplysninger så lenge vi har et samarbeid og i en periode etter samarbeidets avslutning med henblikk på å overholde gjeldende lovgivning, herunder bokføringslovgivningen i de landene hvor vi opererer. Opplysningene kan likevel behandles og oppbevares lengre i anonymisert form.

Hvis du besøker våre hjemmesider eller bruker våre apper

Personopplysninger om deg vil bli samlet inn via våre hjemmesider og apper i et eller flere av følgende tilfeller:

 • Når du besøker og browser våre hjemmesider og apper
 • Når du oppretter en brukerprofil
 • Når du laster ned materiale fra våre hjemmesider og apper
 • Når du bruker våre andre funksjoner og tjenester

Vi vil utover dette samle inn dine personopplysninger via våre hjemmesider og apper når du kommuniserer med oss, f.eks. sender inn en forespørsel gjennom et kontaktskjema, når du melder deg på våre nyhetsbrev, når du deltar i våre konkurranser eller bruker andre tjenester og funksjoner via våre hjemmesider. Disse behandlinger er beskrevet i særskilte avsnitt i personvernerklæringen.

Formålet med behandling av dine opplysninger når du er besøkende på våre hjemmesider eller når du bruker våre apper er:

 • at vi kan administrere brukerkonto og profiler
 • at vi kan utvikle, forbedre og administrere disse plattformene, herunder sikre at innholdet er relevant og presentert på den mest effektive måten på din enhet
 • å sikre at du har mulighet for at delta/registrere deg i forbindelse med interaktive funksjoner og tilbud fra oss
 • å analysere trafikken på våre hjemmesider og i apper

Våre rettslige grunnlag for behandlingen av dine opplysninger er vår legitime interesse i overnevnte formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f), eller ditt samtykke, som vi innhenter hvis dette er nødvendig etter lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (a) f.eks. i forbindelse med bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mere om bruk av cookies i avsnittet nedenfor.

Vi er også forpliktet til at sikre at vi overholder lovgivningen om markedsføring av våre produkter, hvoretter kun personer av en viss alder, lovlig kan kjøpe våre produkter samt motta markedsføring av våre produkter, spesielt vedrørende produkter inneholdende alkohol. Vi behandler derfor opplysninger til dette formål, og våre rettslige grunnlag for behandlingen av disse opplysninger er våre juridiske forpliktelser til at overholde lovgivning om kjøp og markedsføring av våre produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (c).

Til slutt kan vi også behandle opplysninger som du åpenbart har offentliggjort, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f) og 9 (2) (e).

Informasjonen vi behandler:

Vi kan behandle følgende opplysninger om deg som besøkende på en av våre hjemmesider eller apper:

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Bilder eller video
 • Personlige opplysninger: f.eks. alder
 • Andre opplysninger som du selv har offentliggjort
 • Cookies

 Oppbevaring av dine opplysninger

Opplysninger som behandles i våre apper oppbevares så lenge din profil er aktiv, men vi kan oppbevare opplysningene i en lengre periode hvis det er nødvendig i henhold til lovgivningen i de landene hvor vi opererer. Hva angår oppbevaringsperiode for cookies, se avsnittet om cookies nedenfor.

Hvis du besøker våre profiler på sosiale medier

Vi og leverandørene av den relevante sosiale medier-plattformen er felles dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger som samles inn forbindelse med besøk på vår profil eller side på det enkelte sosiale medieplattform.

Vi har profiler eller sider på forskjellige sosiale medier (plattformer). Du kan tilpasse dine personverninnstillinger individuelt på hver plattform. Vi viser til leverandørens personvernregler samt innstillinger for bruk av plattformen.

Du kan også kontakte oss hvis du har spørsmål om det felles dataansvaret og behandlingen av dine opplysninger på sosiale medier.

Informasjonen vi behandler
Når du besøker eller samhandler med våre profiler på sosiale medier, kan vi og leverandøren av det sosiale medier-plattformen samle inn, behandle og oppbevare følgende typer personopplysninger om deg:

 • Informasjon tilgjengelig på din profil, inkludert navn, kjønn, sivilstatus, arbeidsplass, interesser og by
 • Enten du «liker» eller har brukt andre reaksjoner på vår profil
 • Kommentarer du poster på våre innlegg, inkludert i forbindelse med konkurranser
 • At du har besøkt profilen vår

Formål med behandlingen
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • Forbedring av våre produkter og tjenester, inkludert profiler og sider på sosiale medier
 • Statistikk og analyse
 • For å kunne kommunisere med deg hvis du kommenterer på et innlegg, legger igjen en anmeldelse eller sender oss en melding
 • Markedsføring generelt, inkludert organisering av konkurranser

Leverandørene av sosiale medier behandler blant annet dine personopplysninger til følgende formål:

 • Forbedring av deres annonsesystem
 • For at gi oss statistikk som leverandørene av sosiale medier utarbeider på bakgrunn av blant annet ditt besøk på våre profiler og sider
 • Reklame og personalisering av aktiviteter på nettstedet

Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av dine opplysninger er vår legitime interesse i å kunne kommunisere med og markedsføre oss overfor deg på våre profiler på sosiale medier, samt vår legitime interesse i å forbedre våre produkter og tjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f).

Leverandørene av de sosiale mediene baserer behandlingen av dine personopplysninger på deres legitime interesser, inkludert deres interesse i å forbedre deres annonsesystem og levere statistikker til oss, som leverandøren av sosiale medier f.eks. utarbeider basert på ditt besøk på vår profil eller sider i sosiale medier.

I tillegg, har leverandørene av sosiale medier en legitim interesse i å levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og kostnadseffektiv tjeneste, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f). Leverandørene av de sosiale mediene behandler noen av dine personopplysninger i overensstemmelse med ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake via dine personverninnstillinger på sosiale medier, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (a).

Oppbevaring av dine opplysninger
Vi oppfordrer deg til at slette kommentarer, likes og andre interaksjoner du har etterlatt på vår profil, hvis du ikke lenger ønsker dem vist på våre sider. Vi sletter ikke slike offentlig tilgjengelige interaksjoner.

Hvis du kommuniserer med oss via meldingsfunksjonen i sosiale medier, sletter vi beskjedene når du ber om det.

Vennligst se personvernreglene til de enkelte sosiale medieleverandørene for informasjon om hvor lenge de oppbevarer dine personopplysninger.

Leverandørenes deling av personopplysninger
Leverandørene av sosiale medier kan blant annet dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottagere:

 • Andre enheter innenfor konsernet som leverandøren av sosiale medier er en del av
 • Eksternt med samarbeidspartnere som leverer analyse- og undersøkelsestjenester
 • Annonsører
 • Andre personer som besøker våre profil eller side på det sosiale mediet (i den grad din informasjon er offentlig tilgjengelig)
 • Forskere og andre akademikere

Du kan finne mer informasjon om hvem leverandørene av de sosiale mediene deler dine personopplysninger med i de enkelte leverandørenes personvernerklæring, inkludert i hvilke tilfeller leverandørene av de sosiale mediene kan overføre dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS.

Hvis du deltar på et av våre arrangementer eller events

Hvis du deltar på et av våre arrangementer eller events, inkludert arrangementer sponset av oss, er formålet med behandlingen av dine opplysninger at vi kan gjennomføre arrangementet, samt registrere din og eventuelle ledsageres deltagelse for administrasjonsformål og for å opprettholde sikkerheten i forbindelse med arrangementet.

Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er at vi kan forfølge vår legitime interesse i å avholde arrangementer samt imøtekomme dine spesifikke ønsker og behov i forbindelse med våre arrangementer, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (f).

Hvis vi behandler bilder eller video av deg i forbindelse med et av våre arrangementer, er det basert på ditt samtykke som vi innhenter dersom det er lovpålagt jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (a). Vær oppmerksom på at vi ved lov i mange tilfeller kan behandle bilder eller video der du er med, dersom det er et bilde eller en video der du ikke er i fokus, f.eks. hvis du inngår som en del av publikum på et arrangement.

Vi ber om å ikke motta opplysninger som faller innenfor den spesielle kategorien data, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 9 (1), inkludert helseopplysninger, opplysninger om religiøs tro eller fagforeningsmedlemskap. Hvis du likevel gir oss slike opplysninger, forutsetter vi at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen, og vi behandler derfor disse opplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikkel 6 (1) (a) og 9 (2) (a).

Informasjonen vi behandler

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling og arbeidssted
 • Bilder eller video
 • Andre opplysninger som du selv har oppgitt i forbindelse med arrangementet
 • Spesielle kategorier av data, som informasjon om helse, religion eller fagforeningsmedlemskap som du har oppgitt i forbindelse med din deltagelse på arrangementet

Oppbevaring av dine opplysninger

Som regel oppbevarer vi dine opplysninger i inntil 1 år, med mindre vi er forpliktet til å oppbevare dine opplysninger i en lengre periode i landet der vi har avholdt arrangementet, eller så lenge det er nødvendig for at vi kan håndtere eventuelle forhold vedrørende arrangementet, inkludert å dokumentere deltagere på arrangementet og for å svare på henvendelser fra deg.

Hvis du besøker en av våre fysiske lokasjoner

Formålet med behandling av dine opplysninger, når du er besøkende på en av våre lokasjoner er å ivareta sikkerheten både for vår egen og våre besøkendes del, samt for å undersøke, forebygge og dokumentere ulykker og kriminelle forhold.

I tillegg er vi forpliktet til å ivareta sikkerheten rundt prosessene som inngår i vår matvareproduksjon, eksempelvis for å overholde gjeldende lovverk om matkvalitet- og sikkerhet.

Vi har installert videoovervåkning samt logning av bruk av adgangskort på enkelte av våre lokasjoner.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine data er vår legitime interesse i å registrere besøkende på våre lokasjoner samt for å opprettholde et visst sikkerhetsnivå, jfr. databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1)(f).

Vi ber ikke om å motta opplysninger som faller innenfor den særlige kategorien data, jfr. Artikkel 9 (1) i den generelle databeskyttelsesforordningen, inkludert helseopplysninger, informasjon om religiøs tro eller fagforeningsmedlemskap. Dersom du likevel gir oss slike opplysninger, forutsetter vi at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen, og vi behandler derfor denne informasjonen basert på ditt samtykke, jfr. Artikkel 6(1)(a) og 9(2)(a) i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Informasjonen vi behandler

Vi kan behandle følgende opplysninger om deg som besøkende på en av våre lokasjoner:

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling/ansiennitet, arbeidsområde, adgangskort-ID
 • Annen ID: f.eks. ditt bilskilt, hvis du har benyttet våre parkeringsområder
 • Særlige kategorier av opplysninger, f.eks. opplysninger om helse, religion eller fagforeningsmedlemskap, hvis du har oppgitt disse i forbindelse med besøket.

Lagring av dine opplysninger

Som utgangspunkt oppbevarer vi dine opplysninger i opptil 1 år, med mindre vi er forpliktet til å lagre dine opplysninger i en lengre periode i det landet du har besøkt en av våre lokasjoner, eller så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne håndtere eventuelle forhold vedrørende ditt besøk, inkludert for å dokumentere ditt besøk og besvare henvendelser fra deg.

Videoovervåkning lagres i opptil 30 dager, deretter slettes den automatisk.

Hvis du mottar markedsføring eller deltar i en konkurranse

Formålet med å behandle dine data når du mottar markedsføring eller deltar i en konkurranse er at vi kan gjennomføre og administrere markedsføring, herunder sende nyhetsbrev, samt gjennomføre og administrere konkurranser.

Vi behandler også dine opplysninger for å sikre at vi overholder relevant lovgivning, f.eks. gjeldende markedsføringslovgivning i landet der vi utfører markedsføringsaktiviteten, når du mottar markedsføring av våre produkter, eller deltar i våre konkurranser.

Vi vil kun sende deg produktinformasjon, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell via e-post hvis du på forhånd har gitt ditt eksplisitte samtykke til dette, med mindre gjeldende lovgivning tillater oss å kontakte deg uten slikt samtykke. Vi sørger i den forbindelse for å oppfylle våre juridiske forpliktelser til å overholde lovgivning om kjøp og markedsføring av våre produkter, jfr. databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1)(c).

Hvis du deltar i en av våre konkurranser og vinner en premie, kan vi gjøre dine og dine eventuelle gjesters opplysninger tilgjengelig på våre hjemmesider eller i våre sosiale medier-kanaler. Vi kan også dele dine opplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendig for å kunne gi deg din premie. Det rettslige grunnlaget for behandling i forbindelse med konkurranser er generelt gjennomføring av en avtale med deg, jfr. databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1)(b).

For de overnevnte formål kan vi også behandle opplysninger som du åpenbart har publisert, f.eks. på en av våre sosiale medier-sider, jfr. databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1)(f) og artikkel 9(2)(e).

Informasjonen vi behandler

 • Kontaktinformasjon, f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Deltakerinformasjon: f.eks. opplysninger om deg og dine gjester i forbindelse med en konkurranse, som du deltar i eller har vunnet
 • Bilder eller video av deg og dine eventuelle gjester
 • Personopplysninger: Alder
 • Andre opplysninger som du selv har oppgitt i forbindelse med deltagelse i en konkurranse eller lignende.

Oppbevaring av dine opplysninger

Vi lagrer opplysningene dine i inntil 2 år, med mindre vi er forpliktet til å lagre opplysningene dine i en lengre periode i det landet du har mottatt markedsføring eller deltatt i en konkurranse, eller så lenge det er nødvendig for at vi skal håndtere eventuelle saker mht. markedsføring eller deltakelse i en konkurranse, inkludert for å dokumentere din deltakelse. Dataene kan imidlertid bli behandlet og lagret lenger i anonymisert form.

Vi lagrer dokumentasjon på ditt markedsføringslovgivningssamtykke i 2 år fra du har tilbakekalt ditt samtykke til å motta direkte markedsføringsmateriell.

Hvis du deltar i en markedsundersøkelse eller lignende

Dersom du deltar i en markedsundersøkelse, spørreskjemaundersøkelse eller lignende, er formålet å forstå deg som kunde eller forbruker. Vi behandler dataene dine for å forstå, beregne eller bestemme oppfatningen av produktene våre, oss som leverandør eller effektiviteten av våre tjenester, ytelse eller markedsføring. Dette understøtter blant annet at vi kan forbedre våre produkter, tjenester, informasjon og markedsføring rettet mot deg, og at du kan motta anbefalinger angående produkter og tjenester.

Vårt rettslige grunnlag for behandling er at vi kan forfølge vår berettigede interesse i å kvalitetssikre og forbedre våre produkter og tjenester samt tilby deg relevante tilbud og tjenester, jfr. Artikkel 6(1)(f) i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Hvis loven krever det, innhenter vi ditt forhåndssamtykke til å kontakte deg om markedsundersøkelser før vi behandler dataene dine, jfr. Artikkel 6(1)(a) i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Informasjonen vi behandler:

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling og arbeidssted

Oppbevaring av dine opplysninger

Som utgangspunkt oppbevarer vi dine opplysninger i inntil 5 år.

Vi lagrer kun dine opplysninger så lenge det er lovlig, og så lenge det er nødvendig for å kunne besvare eventuelle henvendelser fra deg. Opplysningene kan dog behandles og oppbevares lengre i anonymisert form.

Hvis du søker på en jobb

Dersom du søker jobb, må du opprette en profil i vårt rekrutteringssystem, hvor du også kan lese mer om behandlingen av dine opplysninger i forbindelse med rekruttering i vår egen personopplysningspolicy for jobbsøkere, som du finner i rekrutteringssystemet.

Dersom du søker på en stilling, er formålet med å behandle opplysninger om deg å vurdere om du er en kvalifisert kandidat til en ledig stilling. Vi registrerer også opplysningene dine for å dokumentere søknaden din etter at rekrutteringsprosessen er gjennomført.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er din forespørsel om vår behandling av din søknad og CV før eventuell inngåelse av arbeidsavtale, jfr. Artikkel 6(1)(b) i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Dersom du blir ansatt, lagrer vi de opplysninger som har vært en del av rekrutteringsprosessen i din personalmappe.

Hvis du er omfattet av våre aktiviteter innenfor compliance, anti-kriminalitet eller lignende aktiviteter

Den dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger innsamlet som et ledd i vår whistleblower-ordning er Royal Unibrew A/S.

Formålet med behandling av dine data i forbindelse med våre aktiviteter innenfor compliance, bekjempelse av kriminalitet eller lignende aktiviteter er at vi kan:

 • Kontrollere at våre transaksjoner og samhandlinger, herunder med samarbeidspartnere og tredjeparter, overholder gjeldende lovgivning og våre etiske retningslinjer, samt sikre at vi utelukkende har samarbeidspartnere og leverandører som lever opp til disse standardene
 • Sikre overholdelse av våre retningslinjer, prosedyrer, veiledninger og standarder hvis du bruker våre tjenester eller besøker fysiske lokasjoner
 • Sikre kvaliteten av våre produkter og tjenester
 • Bidra til bekjempelse av kriminalitet, inkludert svindel og bedrageri, samt for å etablere, forsvare eller hevde et rettskrav
 • Administrere og drifte vår whistleblower-portal. Hvis du har rapportert en sak anonymt, vil vi ikke ha til gang til dine opplysninger

Behandlingen av dine data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre legitime interesser i ovennevnte formål, samt sikre dokumentasjon av oppfyllelsen jfr. databeskyttelsesforordningens artikkel 6(1)(f).

I visse tilfeller er vi forpliktet til å behandle opplysningene for å overholde hvitvaskingslovgivningen eller annen lovgivning, jfr. artikkel 6(1)(c) i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Videre kan vi behandle opplysningene dine for å etablere, forsvare eller gjøre gjeldende et rettskrav, jfr. artikkel 6(1)(f) eller artikkel 9(2)(f) i den generelle databeskyttelsesforordningen.

Informasjonen vi behandler

 • Kontaktopplysninger: f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer, samt opplysninger om deg og eventuelle ledsagere i forbindelse med et arrangement, konkurranse, undersøkelse eller lignende der du har deltatt
 • Arbeidsrelaterte opplysninger: f.eks. tittel, stilling/ansiennitet, arbeidsområde, adgangskort-ID
 • ID-informasjon: Personnummer, førerkortopplysninger, passinformasjon
 • Annen ID: f.eks. ditt bilnummer, hvis du har benyttet våre parkeringsområder
 • Finansielle opplysninger: Bankkontoopplysninger, transaksjonsinformasjon, kjøpshistorikk
 • Bilder og video, f.eks. fra et arrangement
 • Spesielle kategorier av data, f.eks. informasjon om din helse, religion eller fagforeningsmedlemskap som du har gitt oss i forbindelse med en interaksjon med oss
 • Digitale fotavtrykk: nettleser-«fingeravtrykk», dine enheters «fingeravtrykk», IP-adresse, MAC-adresse, OS, posisjonsinformasjon, nettleserhistorikk, bruker-ID/påloggingsnavn, passord, digitale kallenavn, profiler på sosiale medier, voIP-navn (f.eks. Skype-navn), logger, enhets-ID (f.eks. IMEI, ICCID, IMSI)
 • Øvrige opplysninger som inngår i en rapport laget i whistleblower-portalen
 • Cookies/informasjonskapsler (Du kan lese mer om bruk av cookies i avsnittet nedenfor)

Oppbevaring av din informasjon

Vi lagrer ikke opplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet. Perioden vi lagrer informasjonen din vil bli bestemt spesifikt avhengig av i hvilket tilfelle informasjonen er inkludert. Perioden avhenger bl.a. av hvilket grunnlag dine opplysninger behandles på.

Vi sletter opplysningene så snart saken der opplysninger sine inngår er avsluttet, med mindre dine opplysninger inngår i andre tilfeller, eller er samlet inn til andre formål, hvoretter vi kan oppbevare opplysningene lenger.

Deling av personlige data

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører og partnere hvis det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Leverandører og partnere kan f.eks. være leverandører av varer eller tjenester (f.eks. i forbindelse med levering av en ordre til deg), IT-leverandører og leverandører av IT-systemer.

I forbindelse med besøk på våre nettsider, bruk av andre digitale tjenester som tilbys av konsernet eller deltagelse på arrangementer og ved mottak av øvrig markedsføringsmateriale, kan vi også dele informasjonen din med hosting-selskap, leverandører av bookingsystemer, tilbydere av markedsføringstjenester og andre leverandører av tjenester som er nødvendige for å oppfylle disse formålene. Slike tjenesteleverandører vil behandle personopplysningene i samsvar med våre instruksjoner i henhold til inngåtte databehandlingsavtaler.

Det kan være nødvendig å dele opplysninger for at oppfylle våre forpliktelser i henhold til lovgivningen eller for å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. I disse tilfellene kan vi utlevere informasjon til offentlige myndigheter, revisorer, advokater eller andre rådgivere.

I noen tilfeller utleverer vi dine data til andre selskaper i konsernet med det formål å analysere, utvikle og administrere vår virksomhet, samt i tilfeller der våre tjenester er delt mellom våre selskaper.

I forbindelse med utviklingen av konsernet kan selskapsstrukturen endre seg, f.eks. ved overføring av hele eller deler av aktivitetene. Vet overføring av deler av virksomheten eller andre kommersielle endringer er behandlingsgrunnlaget for den tilknyttede utleveringen av personopplysninger generelt vår legitime interesse her.

Hvis vi overfører opplysninger til tredjeparter utenfor EU og/eller EØS, er vi forpliktet til å ta spesielle forholdsregler for å sikre at informasjonen din er beskyttet. Vi vil alltid sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse og et lovlig grunnlag for overføring av dine data, for eksempel ved bruk av EUs Standard Contractual Clauses (SCC).

Du kan når som helst kontakte oss for nærmere opplysninger om hvem informasjonen din deles med.

Samtykke

I tilfeller der vi behandler dine opplysninger basert på ditt samtykke, kan du alltid trekke tilbake samtykket ditt. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil vi slutte å behandle dine opplysninger, med mindre vi er berettiget eller forpliktet til å fortsette behandlingen eller oppbevaringen av dine opplysninger på annet grunnlag, herunder i samsvar med loven.

Tilbaketrekking av ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake ved å:

 • Kontakte oss (se kontaktopplysninger nedenfor),
 • Slette profilen din i tilfeller der du har opprettet en profil,
 • Samtykke til cookies kan trekkes tilbake som beskrevet i retningslinjene for cookies/informasjonskapsler for nettstedet du besøker

Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende du ikke fullt ut kan bruke funksjonene vi tilbyr på nettsidene våre.

Cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i policyen for informasjonskapsler som til enhver tid er tilgjengelig og oppdatert via en lenke på den nettsiden du besøker.

Dine rettigheter

I henhold til loven, med visse unntak, har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine opplysninger:

 • Du har rett til å få innsikt i de opplysninger vi behandler om deg
 • Du kan protestere mot vår innsamling og videre behandling av dine opplysninger
 • Du har rett til at få dine opplysninger rettet eller slettet, med forbehold om visse lovbestemte unntak
 • Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen
 • I visse tilfeller har du rett til å få utlevert informasjonen vi har registrert om deg og be oss om å overføre slike data til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
 • Hvis vi behandler dine opplysninger på grunnlag av «vår legitime interesse», kan du protestere mot behandlingen på dette grunnlag

Rettighetene dine kan være begrenset i landet du bor i.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss (se kontaktopplysninger nedenfor). I forbindelse med henvendelser angående dine rettigheter, ber vi deg gi oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle din henvendelse, inkludert at du gjør oss i stand til å identifisere deg i forhold til hva forespørselen din dreier seg om.

Henvisninger til andre nettsider mv.

Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre nettsider (tredjepartsnettsteder) eller for prosedyrene slike tredjeparter har for innsamling og behandling av opplysninger. Når du besøker et tredjepartsnettsted, bør du lese nettstedeierens personvernregler og andre relevante retningslinjer.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller hvis du har spørsmål om behandlingen av dataene dine, kan du kontakte oss pr. e-post på: GDPR@Royalunibrew.com.

Du kan også alltid kontakte ditt lokale selskap under Royal Unibrew Group. Du kan finne en liste over alle Royal Unibrews selskaper og lokasjoner her: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure

Klager

Hvis du er uenig i måten vi behandler informasjonen din på, eller formålene vi behandler dine opplysninger for, er du velkommen til å kontakte oss på: GDPR@Royalunibrew.com.

Du kan sende inn en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. Du kan finne en oversikt over databeskyttelsesmyndigheter i EU her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen ved vesentlige endringer i lovgivningen eller som et resultat av endringer i våre behandlingsaktiviteter.

 

Lukk

Nyregistrering

Registrerer deg via e-post

Lukk

Nyregistrering

Er du allerede registrert? Logg inn her

Lukk

Logg inn

Har du glemt passordet?

Registrer deg her

Lukk

Glemt passordet?

Skriv inn din e-postadresse, så sender
vi deg gjenoppretting av nytt passord!

Lukk

Takk for din registrering

Vi har sendt en e-post. Vennligst følg instruksjonene for aktivering.